Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13310
Title: Визначення розбалансованості зайнятості населення на регіональному ринку праці як важлива складова її статистичного дослідження
Other Titles: Определение разбалансированности занятости населения на региональном рынке труда как важнейшая составляющая ее статистического исследования
Identifying the imbalance of employment in the regional labor market as an important component of its statistical survey
Authors: Кремень, О. І.
Keywords: зайнятість населення
ринок праці
трудова міграція
занятость населения
рынок труда
трудовая миграция
employment
labor market
labor migration
Issue Date: 2005
Citation: Кремень О. І. Визначення розбалансованості зайнятості населення на регіональному ринку праці як важлива складова її статистичного дослідження / О. І. Кремень // Механізм регулювання економіки. – 2005. – № 2. – С. 196-201.
Source: Механізм регулювання економіки
Abstract: У даній статті висвітлюється запропонований підхід щодо вивчення розбалансованості зайнятості населення. Автором оцінена розбалансованість зайнятості на регіональних ринках праці України з використанням статистичних показників вимушеної неповної зайнятості. Обґрунтовано необхідність розрахунку рівня надлишкової та продуктивної зайнятості населення.
В данной статье представлен предложенный подход к изучению разбалансированности занятости населения. Автором оценена разбалансированность занятости на региональных рынках труда Украины с использованием статистических показателей вынужденной неполной занятости. Обоснована необходимость расчета уровня избыточной и продуктивной занятости населения.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13310
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра фінансів та фінансово-економічної безпеки
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.4_кремень.pdf265,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.