Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13376
Title: Проектування валідаційних іспитів технологічного процесу розчину для інфузій глюкоза 5%
Other Titles: Design of validation tests of technological process of solution for infusions glucose 5%
Authors: Салій, О. О.
Момотенко, А. С.
Пальчевська, Т. А.
Keywords: валідація процесу
розмір промислової серії
точки відбору проб
process validation
the size of the industrial batchs
sampling points
Issue Date: Sep-2019
Publisher: НФаУ
Citation: Салій О. О. Проектування валідаційних іспитів технологічного процесу розчину для інфузій глюкоза 5% / О. О. Салій, А. С. Момотенко, Т. А. Пальчевська // Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 вересня 2019 року. – У 2 т. – Т. 1. – Харків : НФаУ, 2019. – С. 120-122.
Abstract: Лікарський засіб Глюкоза 5% розчин для інфузій, завдяки широкому застосуванню в медицині як джерела живлення та енергії для організму, має велику кількість варіацій фасування та розмірів промислових серій. Розчин для інфузій на основі глюкози 5% серійно випускається в скляних або полімерних контейнерах різних об’ємів (100 мл, 200 мл, 250 мл, 500 мл, та інш.). Об’єми серій можуть коливатися від 1000 л до 15000 л і навіть більше. Зважаючи, що на підприємстві можуть бути декілька розмірів серій у виробництві та велику кількість можливих варіантів фасування, визначено, що проведення повної валідації технологічного процесу інфузійного розчину глюкози 5%, є досить складним і вимагає належного забезпечення процесу валідації необхідними ресурсами – спеціальним обладнанням, високо кваліфікованими спеціалістами та значними коштами на проведення дослідів. Проектування валідаційних іспитів технологічного процесу розчину для інфузій проведено методом брекетингу. За результатами досліджень розроблено схему валідації, що передбачає випробування тільки тих серій, що характеризуються граничними значеннями визначених та обґрунтованих характеристик, як розмір серії та розмір упаковки.
Glucose 5% solution for infusions, due to its widespread use in medicine as a source of energy and energy for the body, has a large number of variations in the packing and size of industrial batches. The 5% glucose solution for infusions is commercially available in glass or polymer containers of different volumes (100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, etc.). Series volumes can range from 1,000 liters to 15,000 liters and even more. Considering that the company can have several series sizes in production and a large number of possible packaging options, it is determined that carrying out full validation of the process of infusion of glucose solution 5%, is quite complicated and requires proper provision of the validation process with the necessary resources - specialized equipment, highly qualified specialists and considerable costs for conducting experiments. The design of the validation tests process for the solution for infusions was carried out by bracketing approach. According to the results of the studies, a validation scheme was developed, providing for testing only those series characterized by the limit values ​​of the defined and justified characteristics, such as batch size and packing size.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13376
Faculty: Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Department: Кафедра промислової фармації
Appears in Collections:Кафедра промислової фармації (ПФ)
Матеріали наукових конференцій та семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MODERN_PHARMACY_2019_Том1_page_1.pdf55,55 kBAdobe PDFView/Open
MODERN_PHARMACY_2019_Том1_Pages_120-122.pdf136,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.