Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1342
Title: Дослідження корозійних та електрохімічних властивостей вуглецевої сталі Ст.3
Authors: Бугаєвська, С. В.
Борисенко, Ю. В.
Keywords: steel
corrosion
corrosion rate
samples
masometry
polarization resistance
сталь
коррозия
скорость коррозии
образцы
масометрия
поляризационное сопротивление
сталь
корозія
швидкість корозії
зразки
масометрія
поляризаційний опір
Issue Date: 2015
Citation: Бугаєвська С. В. Дослідження корозійних та електрохімічних властивостей вуглецевої сталі Ст.3 [Текст] / С. В. Бугаєвська, Ю. В. Борисенко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Технічні науки". - 2015. - № 6 (92). - C. 240-244.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Технічні науки"
Abstract: Досліджено новий датчик для вимірювання швидкості корозії на основі корозійних та електрохімічних властивостей вуглецевої сталі Ст.3. Дослідження проводили за допомогою методу масометрії та методу поляризаційного опору. Проведено дослідження вуглецевої сталі Ст.3 у дистильованій воді, 3% NaCl та водному формаліну 7,8:56. Визначено швидкість корозії у досліджуваних середовищах за втратою маси зразків та за допомогою методу поляризаційного опору. Під час досліджень за допомогою методу поляризаційного опору були отримані більші значення швидкості корозії ніж за допомогою методу масометрії. Швидкість корозії вуглецевої сталі Ст.3, визначена методом поляризаційного опору у дистильованій воді, дорівнювала 0,022 мм/рік, 3% NaCl - 0,113 мм/рік у водному розчині формаліну 0,015 мм/рік. Практична значимість полягає у можливості визначення швидкості корозії сталі неруйнівним методом.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1342
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V92_P240-244.pdf277,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.