Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13650
Title: Економіко-фінансова безпека підприємств України як елемент фінансової безпеки держави в контексті інтеграційних процесів
Other Titles: Экономико-финансовая безопасность предприятий Украины как элемент финансовой безопасности государства в контексте интеграционных процессов
Authors: Бабіна, Наталія Олександрівна
Зачосова, Наталія Володимирівна
Keywords: безпека
безпека підприємства
підприємство
інтеграційні процеси
фінансова безпека
Issue Date: 2018
Citation: Бабіна Н. О. Економіко-фінансова безпека підприємств України як елемент фінансової безпеки держави в контексті інтеграційних процесів / Н. О. Бабіна, Н. В. Зачосова // Управлінський аспект забезпечення фінансової безпеки України : колективна монографія / за ред. О. В. Черевка. – Черкаси : Видавець Ю. А. Чабаненко, 2018. – С. 185-206.
Source: Управлінський аспект забезпечення фінансової безпеки України
Abstract: Процеси інтернаціоналізації та глобалізації національних економік свідчать про існування якісно нового економічного середовища функціонування суб’єктів господарської діяльності, базовими ознаками якого є нелінійність розвитку економічного простору, прискорена динаміка економічних відносин, чимала кількість криз, взаємовпливів, підвищення рівня різноманітних загроз. Інтеграція України у світовий та європейський економічний простір разом з новими можливостями приносить сучасним українським підприємствам цілу низку загроз. До зовнішніх, глобальних загроз відносять: загострення конкуренції в умовах відкритої економіки; вплив на економічні процеси наддержавних систем багатостороннього регулювання; єдиний підхід до усіх суб’єктів світового ринку; необхідність країнам з транзитивною економікою приймати вже встановлені "правила гри".
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13650
Faculty: Інститут комп'ютерних технологій та дизайну
Department: Кафедра комп'ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра комп'ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін (КІФД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Babina_N_O.pdf529,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.