Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13748
Title: Образ церкви-матері в українській полемічній літературі XVI – XVII ст.
Other Titles: The image of mother church in Ukrainian polemical literature of the XVI-XVIIth centuries
Authors: Александрович, Тетяна Зігфридівна
Keywords: віра
конфлікт
православна церква
полемічна література
релігія
унія
Issue Date: Sep-2019
Publisher: Publishing House FABER Ltd-Veliko Tarnovo, Bulgaria
Citation: Александрович Т. З. Образ церкви-матері в українській полемічній літературі XVI – XVII ст. / Т. З. Александрович // Proceedings of the 1st International Symposium on Intellectual Economics, Management and Education, September 20, 2019, Vilnius-Ljubljana, Lithuania. – Publishing House FABER Ltd-Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2019. – P. 296-298.
Abstract: У роботі досліджується висвітлення образу церкви-матері в українській літературі ХVІ – ХVІІ ст. Стверджується, що літературна полеміка, у якій представник певної конфесії пропагував або захищав власну релігійну позицію; дала нам низку творів з глибоким змістом, розгалуженими сюжетними лініями, незвичайними образами, багатою мовною палітрою. Авторка акцентує увагу на тому, що звернення українських письменників-полемістів до церкви-матері в ХVІ – ХVІІ ст. – це усвідомлення необхідності пошуків шляхів збереження національної ідентичності через створення ідеального образу.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13748
Faculty: Інститут комп'ютерних технологій та дизайну
Department: Кафедра дизайну та гуманітарних дисциплін
Appears in Collections:Кафедра дизайну та гуманітарних дисциплін (ДГД)
Матеріали наукових конференцій та семінарів



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.