Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/141
Title: Деякі особливості відображення розрахунків за єдиним соціальним внеском у звітності підприємства крізь призму законодавчих новацій
Other Titles: Некоторые особенности отражения расчетов по единому социальному взносу в отчетности предприятия через призму законодательных новаций
Authors: Безверхий, К. В.
Keywords: єдиний соціальний внесок
облік
звітність
коефіцієнт
платники
база нарахування
розмір
строки сплати
единый социальный взнос
учет
отчетность
коэффициент
плательщики
база начисления
размер
сроки уплаты
single social tax
accounting
reporting
rate payers
the base charge
size
terms of payment
Issue Date: Jun-2015
Citation: Безверхий К. Деякі особливості відображення розрахунків за єдиним соціальним внеском у звітності підприємства крізь призму законодавчих новацій / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 6. – C.28 – 38.
Source: Бухгалтерський облік і аудит
Abstract: У статті розглянуто деякі особливості відображення розрахунків за єдиним соціальним внеском у звітності підприємства крізь призму законодавчих новацій. Метою дослідження є аналіз змін вітчизняного законодавства стосовно відображення розрахунків за єдиним соціальним внеском у звітності підприємства. Методи аналізу і синтезу використані для структурування предметної області дослідження на основі ідентифікації та формалізації питання особливостей відображення розрахунків за єдиним соціальним внеском у звітності підприємства. В результаті проведеного дослідження виділено деякі особливості відображення розрахунків за єдиним соціальним внеском у звітності підприємства крізь призму законодавчих новацій.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/141
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Безверхий.pdf1,75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.