Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1418
Title: Інноваційний програмний продукт бізнес-аналітики SAPHANA: призначення та функціональні можливості
Authors: Корецький, С. Л.
Барсукова, М. А.
Єсіпов, А. Ю.
Keywords: business intelligence
big-data
large amounts of data
data storage
data analysis
data storage column
системы бизнес-аналитики
big-data
большие массивы данных
хранения данных
анализа данных
колоночной хранения данных
системи бізнес-аналітики
big-data
великі масиви даних
зберігання даних
аналізування даних
колоночне зберігання даних
Issue Date: 2014
Citation: Корецький С. Л. Інноваційний програмний продукт бізнес-аналітики SAPHANA: призначення та функціональні можливості [Текст] / С. Л. Корецький, М. А. Барсукова, А. Ю. Єсіпов // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 6 (81) : Серія "Економіка і вища освіта". - C. 73-78.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Abstract: Розглянуто нові методи обробки великих масивів даних, шляхи скорочення часу аналізування вхідної інформації, дослідити особливості та переваги програмного продукту бізнес-аналітики SAP HANA. Структурний аналізкомплексу рішень SAP HANA та порівняльний аналіз особливостей застосування його модулів. Досліджені можливості аналітичного комплексу SAP HANA, підходи до зменшення витрат на зберігання та обробку великих масивів даних. У статті розглянуто інноваційні підходи до бізнес-аналітики за допомогою сучасних високо продуктивних аналітичних комплексів. Показано використання даного продукту для різних сфер бізнесу.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1418
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V81_P073-078.pdf252,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.