Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/142
Title: Вибір параметрів пристрою зниження динамічних навантажень в приводі вязальних машини з муфтою з пакетами гільзових пружин
Other Titles: Выбор параметров устройства снижения динамических нагрузок в приводе вязальных машин с муфтой с пакетами гильзовых пружин
Сhoice of parameters of run-time loadingdecline devices in drive of knittings machines with a muff with packages of shell springs
Authors: Піпа, Б. Ф.
Музичишин, С. В.
Keywords: привід в’язальної машини
динамічні навантаження привода
пристрій зниження динамічних навантажень
пружна муфта
гільзова пружина
привод вязальной машины
динамические нагрузки привода
устройство снижения динамических нагрузок
упругая муфта
гильзовая пружина
drive of knitting machine
run-time loading of drive
device of decline the run-time loading
resilient muff
shell spring
Issue Date: 2015
Citation: Піпа, Б. Ф. Вибір параметрів пристрою зниження динамічних навантажень в приводі вязальних машини з муфтою з пакетами гільзових пружин / Б. Ф. Піпа, С. В. Музичишин // Вісник КНУТД. - 2015. - № 1 (82) : Серія "Технічні науки". - C. 13-18.
Abstract: Розроблено метод вибору параметрів пристрою зниження динамічних навантажень в приводі в’язальних машин з муфтою з пакетами гільзових пружин. Запропоновано нову конструкцію привода в’язальної машини з демпфіруючим пристроєм зниження динамічних навантажень (ПЗДН), що містить муфту з пакетами гільзових пружин, та метод вибору його раціональних параметрів. Обладнання привода в’язальної машини ПЗДН дозволяє ефективно знизити динамічні навантаження, що виникають під час пуску. Виконані розрахунки підтверджують працездатність та доцільність використання демпфіруючого пристрою з муфтою з пакетами гільзових пружин в приводі круглов’язальної машини. Аналіз досліджень показує, що одержані результати можуть бути використані при удосконаленні діючих та розробці нових типів приводів як в’язальних машин і автоматів, так і машин загального призначення.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/142
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V82_P013-018.pdf307.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.