Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14919
Назва: Експериментальне визначення енергії, необхідної для відділення металевих деталей від ливників
Інші назви: Experimental determination of energy required for separation of metal parts from sprues
Экспериментальное определение энергии, необходимой для отделения металлических деталей от литников
Автори: Залюбовський, М. Г.
Панасюк, І. В.
Малишев, В. В.
Ключові слова: відділення від ливників
замок блискавка
механічна енергія
робоча ємкість
отделение от литников
замок молния
механическая энергия
рабочая емкость
separation from gates
zipper lock
mechanical energy
working capacity
Дата публікації: 2019
Бібліографічний опис: Залюбовський М. Г. Експериментальне визначення енергії, необхідної для відділення металевих деталей від ливників [Текст] / М. Г. Залюбовський, І. В. Панасюк, В. В. Малишев // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2019. - № 5 (138). - С. 17-25.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки
Короткий огляд (реферат): На основі проведеного експериментального дослідження отримано математичні залежності, які дають можливість оцінити вплив зміни механічної енергії на інтенсивність відділення металевих деталей замка «блискавка» від ливників. Зокрема встановлено, що зі збільшенням механічної енергії при падінні відливок значно підвищується інтенсивність відділення металевих деталей від ливників. Результати представлено у вигляді графічних та математичних залежностей. Встановлено взаємозв’язок між кінетичною енергією, необхідною для відділення деталей відливок замка «блискавка», в момент зіткнення з твердою поверхнею та загальною площею поперечного перерізу ливникової системи. Визначено залежність між кількістю ударних взаємодій відливок замка «блискавка» з твердою опорною поверхнею, які необхідні для відділення деталей, енергією взаємодії та параметрами відливки. Отримані математичні залежності для розрахунку кількості ударних взаємодій відливок замка «блискавка» необхідних для відділення всіх деталей від ливникової системи відповідного типу при падінні з будь-якої обраної висоти. Дані залежності можуть бути використані при виконанні подальших досліджень, зокрема, раціонального визначенню часу, що витрачається на виконання даних технологічних операцій.
На основе проведенного экспериментального исследования получены математические зависимости, позволяющие оценить влияние изменения механической энергии на интенсивность отделения металлических деталей замка «молния» от литников. В частности, установлено, что с увеличением механической энергии при падении отливок значительно повышается интенсивность отделения металлических деталей от литников. Установлена взаимосвязь между кинетической энергией, необходимой для отделения деталей отливок замка «молния», в момент столкновения с твердой поверхностью и общей площадью поперечного сечения литниковой системы. Определена зависимость между количеством ударных взаимодействий отливок замка «молния» с твердой поверхностью, необходимой для отделения деталей, энергией взаимодействия и параметрам отливки. Полученные математические зависимости для расчета количества ударных взаимодействий отливок замка «молния» необходимых для отделения всех деталей от литниковой системы соответствующего типа при падении с любой выбранной высоты. Данные зависимости могут быть использованы при выполнении дальнейших исследований, в частности, рационального определению времени, затрачиваемого на выполнение данных технологических операций.
Experimental determination of the energy and the number of impact interactions with the solid supporting surface of the castings of the «zipper» lock necessary to separate parts from the gate. Getting the corresponding calculated dependencies. Experimental modeling of impact interaction of metal parts of the “zipper” lock with the surface of the working capacity by falling castings of parts from different heights with their further collision with the supporting surface. Based on the conducted experimental study, mathematical dependences are obtained that allow one to evaluate the effect of changes in mechanical energy on the intensity of separation of metal parts of the lightning lock from the gate. In particular, it was found that with an increase in mechanical energy during the fall of castings, the intensity of separation of metal parts from gates increases significantly. The relationship between the kinetic energy needed to separate the parts of the castings of the “zipper” lock at the moment of collision with a solid surface and the total cross-sectional area of the gating system is established. The relationship between the number of shock interactions of castings of the “zipper” lock with a solid surface, necessary for separating parts, the interaction energy and the casting parameters, is determined. The obtained mathematical dependences for calculating the number of shock interactions of castings of the “zipper” lock necessary to separate all parts from the gate system of the corresponding type when falling from any chosen height. These dependencies can be used to carry out further research, in particular, to rationally determine the time spent on performing these technological operations.
DOI: 10.30857/1813-6796.2019.5.2
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14919
ISSN: 1813-6796
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра теплоенергетики, ресурсоощадності та техногенної безпеки (ТРТБ)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
V138_P017-025.pdf374,69 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.