Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14920
Назва: Регресійна модель простору станів теплового комфорту
Інші назви: Regression model of space of heat comfort states
Регрессионная модель пространства состояний теплового комфорта
Автори: Яганов, П. О.
Редько, І. В.
Ключові слова: ергономіка теплового середовища
гіперпростір станів системи
моделювання
регресійний аналіз
эргономика тепловой среды
гиперпространство состояний системы
моделирование
регрессионный анализ
ergonomics of the thermal environment
hyperspace of system states
modeling
regression analysis
Дата публікації: 2019
Бібліографічний опис: Яганов П. О. Регресійна модель простору станів теплового комфорту [Текст] / П. О. Яганов, І. В. Редько // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2019. - № 5 (138). - С. 26-34.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки
Короткий огляд (реферат): Досліджено використання методу регресійного аналізу як інструменту моделювання стану теплового комфорту у багатовимірному гіперпросторі станів системи. Це спростило процедуру розрахунку індексу теплового комфорту PMV та формування команд управління для АСУ тепловим середовищем. Обѓрунтовано, що лінійна і квазілінійна модель поверхні станів системи ТК в межах обраних рівнів ТК з достатньою для практичного використання точністю розраховує індекс теплового комфорту PMV. Розвинено і поширено на клас систем теплового комфорту метод регресійного аналізу. Вперше формальна модель простору станів теплового комфорту представлена лінійними і квазілінійними поліномами. Модель станів складної багатофакторної системи забезпечення теплового комфорту для людини представлена регресійним поліномом у лінійній і квазілінійній формі, що суттєво спрощує обчислення індексу PMV, класифікації стану теплового комфорту, пошук оптимальних режимів функціонування та формування команд виконавчим пристроям, які входять до складу АСУ ТК.
Исследовано использование метода регрессионного анализа как инструмента моделирования состояния теплового комфорта в многомерном гиперпространстве состояний системы. Упрощена процедура расчета индекса теплового комфорта PMV и формирование команд управления для АСУ тепловой среды. Обосновано, что линейная и квазилинейная модель поверхности состояний системы ТК в пределах выбранных интервалов ТК с достаточной для практического использования точностью рассчитывает индекс теплового комфорта PMV. Развито и распространено на класс систем теплового комфорта метод регрессионного анализа. Впервые формальная модель пространства состояний теплового комфорта представлена линейными и квазилинейными полиномами. Модель состояний сложной многофакторной системы обеспечения теплового комфорта для человека представлена регрессионными полиномами в линейной и квазилинейной форме, что существенно упрощает вычисление индекса PMV, классификацию состояния теплового комфорта, поиск оптимальных режимов функционирования и формирования команд исполнительным устройствам, которые входят в состав АСУ ТК.
A model of multidimensional hyperspace of states of the complex multifactor system «Thermal comfort» (TC) modeling of the index of thermal comfort PMV by regression polynomials. Modeling the hyperspace of system states by the method of regression analysis, mathematical analysis of regression equations that model the thermal comfort index, optimization of thermal comfort by determining the coordinates of the projection of the vector image of thermal comfort onto a state hyperplane and solving an equation with many variables. Development of methods and models for a formal description of the space of states of human thermal comfort. The use of the method of regression analysis as a tool for modeling the state of thermal comfort in multidimensional hyperspace of system states is investigated. The procedure for calculating the PMV thermal comfort index and the formation of control commands for ACS of the thermal environment have been simplified. It is proved that a linear and quasilinear model of the state surface of the TC system within the selected TC intervals with sufficient accuracy for practical use calculates the PMV thermal comfort index. The regression analysis method is developed and extended to the class of thermal comfort systems. For the first time, a formal model of the space of states of thermal comfort is represented by linear and quasilinear polynomials. The state model of a complex multifactor system for providing thermal comfort for a person is represented by regression polynomials in a linear and quasilinear form, which greatly simplifies the calculation of the PMV index, classification of the state of thermal comfort, the search for optimal operating modes and command formation for actuators that are part of the ACS of the TC.
DOI: 10.30857/1813-6796.2019.5.3
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14920
ISSN: 1813-6796
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
V138_P026-034.pdf334,31 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.