Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14922
Назва: Способи стимулювання збереження тепла та енергії в Україні й інших країнах
Інші назви: Methods of stimulation of heat and energy saving in Ukraine and other countries
Способы стимулирования сбережения тепла и энергии в Украине и других странах
Автори: Романюк, О. О.
Рябенко, В. В.
Ключові слова: енергоефективність
способи стимулювання
тепло
енергія
энергоэффективность
способы стимулирования
энергия
energy efficiency
stimulation methods
heat
energy
Дата публікації: 2019
Бібліографічний опис: Романюк О. О. Способи стимулювання збереження тепла та енергії в Україні й інших країнах [Текст] / О. О. Романюк, В. В. Рябенко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2019. - № 5 (138). - С. 43-52.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки
Короткий огляд (реферат): Запропоновано способи стимулювання збереження тепла та енергії в Україні, які передбачають як систему фінансування проєктів ресурсозбереження, так і способи інформування споживачів про енергоефективність нової техніки (через маркування), будівель, домогосподарств. Визначено основні напрями, які необхідно розвивати для ефективного управління проєктами у сфері енергоефективності, зокрема, ефективне функціонування централізованого теплопостачання; комбіноване вироблення теплової й електричної енергії; використання місцевих відновлювальних енергетичних ресурсів; запровадження ресурсозберігаючих екологічно чистих технологій. Розглянуто законодавство, яке передбачає фінансові та інформаційні способи стимулювання збереження енергії та тепла, а також способи фінансового наповнення фонду енергоефективності в Україні та відповідних фондів в інших державах. Функціонування фонду енергоефективності необхідне для надання податкових пільг, субсидій (цільових державних та інших), безповоротного асигнування на різні види робіт по енергозбереженню, для впровадження нових видів енергозберігаючої техніки та технологій.
Предложены способы стимулирования сбережения тепла и энергии в Украине, предусматривающие как систему финансирования проектов ресурсосбережения, так и способы информирования потребителей об энергоэффективности новой техники (с помощью маркировки), зданий, домохозяйств. Определены основные направления, которые необходимо развивать для эффективного управления проектам в сфере энергоэффективности, в частности, эффективное функционирование централизованного теплоснабжения; комбинированная выработка тепловой и электрической энергии; использование местных возобновляемых энергетических ресурсов; внедрение ресурсосберегающих экологически чистых технологий. Рассмотрено законодательство, которое предусматривает финансовые и информационные способы стимулирования энергосбережения и тепла, а также способы финансового наполнения фонда энергоэффективности в Украине и соответствующих фондов в других странах. Функционирования фонда энергоэффективности необходимо для предоставления налоговых льгот, субсидий (целевых государственных и других), безвозвратного ассигнования на различные виды работ по энергосбережению, для внедрения новых видов энергосберегающей техники и технологий.
Consider ways to stimulate heat and energy conservation in Ukraine and other countries, based on an analysis of the legal framework and practical experience. Review and analysis of the Energy Strategy of Ukraine for the period up to 2035 “Security, Energy Efficiency, Competitiveness”, Laws of Ukraine “On Energy Saving”, “On Energy Efficiency Fund”. Review and analysis of the practical experience of applying different ways of stimulating energy saving, improving the efficiency of use of fuel and energy resources by economic entities, consumers in the housing sector in Ukraine and other countries. The ways of stimulation of heat and energy conservation in Ukraine are proposed, which envisage both the system of financing of projects of resource saving and ways of informing consumers about the energy efficiency of new equipment (through marking), buildings, households. The main directions to be developed for efficient management of energy efficiency projects, in particular, the efficient functioning of district heating; combined production of thermal and electric energy; use of local renewable energy resources; introduction of resource-saving eco-friendly technologies. The legislation, which provides financial and informational ways of stimulating energy and heat conservation, as well as ways of financially filling the energy efficiency fund in Ukraine and the corresponding funds in other countries, is considered. The operation of the Energy Efficiency Fund is necessary for the provision of tax benefits, subsidies (targeted state and others), irrevocable appropriations for various types of energy conservation works, for the introduction of new types of energy saving equipment and technologies.
DOI: 10.30857/1813-6796.2019.5.5
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14922
ISSN: 1813-6796
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра теплоенергетики, ресурсоощадності та техногенної безпеки (ТРТБ)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
V138_P043-052.pdf267,82 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.