Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14987
Title: Упровадження інформаційних технологій контролінгу для забезпечення прийняття управлінських рішень
Other Titles: Implementation of information technologies controlling to ensure acceptance management decisions
Authors: Матюха, Микола Миколайович
Keywords: контролінг
інформаційні системи
облік
управлінські рішення
Issue Date: 2019
Citation: Матюха М. М. Упровадження інформаційних технологій контролінгу для забезпечення прийняття управлінських рішень / М. М. Матюха // Prognostication and planning of economic development: microeconomic and macroeconomic levels : multi-authored monograph / edited by J. Žukovskis, K. Shaposhnykov. – Vol. 2. – Kaunas, Lithuania : SIA “Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. – Р. 605-620.
Source: Prognostication and planning of economic development: microeconomic and macroeconomic levels
Abstract: Вивчено теоретичні питання організації інформаційного забезпечення управління бізнесом в умовах запровадження контролінгу в рамках економічного розвитку підприємства. Визначено, що основним елементом контролінгу має виступати контроль як функція управління. Відзначено, що контролінг у даних рамках переслідує одну головну і низку взаємозалежних відносних цілей. Головна ціль контролінгу полягає у підтримці та поліпшенні процесів, створених для досягнення загальної мети підприємства. Визначено й охарактеризовано функції контролінгу: координаційну, сервісну та додаткову. Визначено роль контролінгу у досягненні рівноваги розвитку підприємства та постулати її досягнення. Зазначено, що контролінг є істотною складовою частиною управлінського циклу. У цілому можна визначити, що розроблення та реалізація концепцій контролінгу дають змогу вирішити проблеми управління під час досягнення загальних цілей підприємства.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14987
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
ISBN: 978-9934-588-30-3
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Новый.pdf596,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.