Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15069
Title: Динаміка інноваційного розвитку вітчизняних промислових підприємств
Other Titles: Динамика инновационного развития отечественных промышленных предприятий
Dynamics of innovative development of domestic industrial enterprises
Authors: Дудко, П. М.
Непорожня, І. І.
Keywords: інновація
інноваційний розвиток
інноваційна діяльність
інноваційно-активні підприємства
инновация
инновационное развитие
инновационная деятельность
инновационно-активные предприятия
innovation
innovative development
innovative activity
innovatively active enterprises
Issue Date: 2019
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Непорожня І. І. Динаміка інноваційного розвитку вітчизняних промислових підприємств / І. І. Непорожня ; наук. кер. П. М. Дудко // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : матеріали IV Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (5 грудня 2019 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2019. – С. 67-71.
Abstract: У статті розкрито сутність поняття «інноваційний розвиток підприємства». Проведено аналіз динаміки загального обсягу витрат за напрямами інноваційної діяльності, джерел фінансування інноваційної діяльності та стану впровадження інновацій у промислових підприємствах. Визначено основні напрями прискорення інноваційного розвитку промислових підприємств.
В статье раскрыта сущность понятия «инновационное развитие предприятия». Проведен анализ динамики общего объема расходов по направлениям инновационной деятельности, источников финансирования инновационной деятельности и состояния внедрения инноваций на промышленных предприятиях. Определены основные направления ускорения инновационного развития промышленных предприятий.
The article reveals the essence of the concept of «innovative development of the enterprise». The analysis of the dynamics of the total expenditure in the areas of innovation, sources of financing of innovation and the state of innovation in industrial enterprises were carried out. The main directions of accelerating the innovative development of industrial enterprises are identified.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15069
Appears in Collections:Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)
Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2019_P067-071.pdf307,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.