Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15198
Title: Дистанційне навчання в умовах глобалізації та інформатизації вищої освіти в Україні
Authors: Захарова, Ганна Борисівна
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Захарова Г. Б. Дистанційне навчання в умовах глобалізації та інформатизації вищої освіти в Україні / Г. Б. Захарова // Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу : збірник тез доповідей V Всеукр. наук.-практ. конф. (7 квітня 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. Ю. А. Бондарчук. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 52-55.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15198
Appears in Collections:Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ITPF2020_P052-055.pdf364,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.