Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15242
Title: Заимствования, репрезентирующие образ Англии в романе Л. Н. Толстого "Анна Каренина": лингвоимагологический аспект
Authors: Тупчій, Олександра Володимирівна
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Тупчій О. В. Заимствования, репрезентирующие образ Англии в романе Л. Н. Толстого "Анна Каренина": лингвоимагологический аспект / О. В. Тупчій // Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу : збірник тез доповідей V Всеукр. наук.-практ. конф. (7 квітня 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. Ю. А. Бондарчук. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 492-494.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15242
Appears in Collections:Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ITPF2020_P492-494.pdf423,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.