Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15379
Title: Мембранні системи як засіб формування дизайну інтер'єрного простору
Other Titles: Membrane systems as a means of forming interior design
Мембранные системы как средство формирования дизайна интерьерного пространства
Authors: Антоненко, Ігор Володимирович
Keywords: тентове будівництво
мембранні конструкції
системи розтягування
оформлення інтер'єру
пластика
варіанти дизайну
awning construction
membrane structures
stretching systems
interior decoration
plastics
design options
Issue Date: 2019
Citation: Антоненко І. В. Мембранні системи як засіб формування дизайну інтер'єрного простору / І. В. Антоненко // Технічна естетика і дизайн : міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2019. – № 15. – С. 5-12.
Source: Технічна естетика і дизайн
Abstract: У статті виявляються особливості формоутворення інтер'єрних просторів на основі мембранних систем, представлених як клас споруд, отриманих шляхом спільної роботи гнучкого ізолюючого матеріалу покриття і несучих конструкцій. У статті згадуються фактори, які стали передвісниками актуальних сьогодні мембранних споруд. Говориться про причини появи і властивості мембранної архітектури, завдяки яким вона може бути успішно використана в різних регіонах земної кулі, не порушуючи при цьому особливостей місця. Згадується про актуальність розвитку мембранних конструкцій для України, в якій пік розвитку тентового будівництва припав на середину 90-х років, а потім процес розвитку подібних споруд сповільнився. У статті пояснюється суть терміна «мембранні конструкції» і наводяться загальні технічні і естетичні характеристики, йдеться про переваги даних систем і про притаманні їм властивості адаптації. Розшифровуються аспекти адаптивності, такі як трансформація, мобільність і модульність. Наводяться три основних види систем розтягування для мембранних конструкцій – структури з натягом мембрани, натягнуті сітки і пневматичні конструкції. Пояснюється, як конструктивно формується система шляхом об'єднання трьох елементів – мембран, жорстких конструкцій (жердин, щогл), і тросів. Які при цьому використовуються мембранні покриття. Як конструктивно працює система за рахунок опор і розтяжок в екстер'єрі, і які переваги при використанні її в інтер'єрі. Розповідається про доцільність, завдання та області застосування інтер'єрних мембранних систем, а також про їх додаткові можливості у вигляді створення різноманітних вільних форм для організації різних художніх інсталяцій або декорацій для формування виставкових стендів. На завершення статті робиться висновок, що в Україні є всі потенційні ресурси для використання мембранних структур. Що в цьому аспекті тенденція уповільнення розвитку, яка намітилася в 90-х роках, повинна бути усунена. Що має бути переглянуто відношення до мембранних споруд з урахуванням місцевих умов.
The article identifies specific features of the interior spaces’ structural morphology that utilizes membrane systems defined as types of structures that combine flexible insulation material and load-bearing construction elements. The article describes (the) factors that predated the emergence of the currently utilized membrane structures. It discusses the origins of membrane architecture and the properties that determine its successful application in various regions of the globe without interfering with the character of a specific region. The article describes the relevance of the development of membrane structures for Ukraine, where the rate of tent construction has been gradually declining after reaching its peak in the mid-90s. The article provides the definition of the term “membrane structures” and outlines general technical and aesthetic characteristics of these structures as well as their advantages and inherent adaptability. It also describes the systems’ individual adaptability aspects such as transformability, mobility and modularity in greater detail. The article provides an overview of three main types of membrane structures – tensile membrane structures, stretched meshes and pneumatic structures. The article explains how by combining the three types of structural elements – membranes, rigid structures (poles, masts), and cables – the system’s particular form is built; what determines the choice of a particular membrane material; how the system’s construction elements work together by using supports and tie-rods and what the systems’ benefits are in their interior application. The article discusses the applicability, purposes and uses of interior membrane systems, their additional capability for creating various free-form designs that potentially can be used in art installations or as set elements in exhibition displays. The article concludes that Ukraine has every potential and all resources for using membrane structures and reversing the declining trend that began in the 90s. In this regard, the article recommends reevaluating the construction utility of membrane structures and their uses in specific locations.
DOI: 10.32347/2221-9293.2019.15.5-12
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15379
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра дизайну інтер'єру і меблів
ISSN: 2221-9293
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра дизайну інтер'єру і меблів (ДІМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Антоненко_Стаття.pdf969,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.