Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15387
Title: Мовна культура студента технічного університету як основна складова професійної компетентності майбутнього інженера
Authors: Богославець, Любов Петрівна
Кульбашевський, Віктор
Keywords: мовна компетенція
досвід фахівця
фахові знання
соціально-психологічна зрілість
інженерні рішення
linguistic competence
experience of specialist
professional knowledge
socio-psychological maturity
engineering solutions
Issue Date: Apr-2019
Publisher: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Citation: Богославець Л. П. Мовна культура студента технічного університету як основна складова професійної компетентності майбутнього інженера / Л. П. Богославець, В. Кульбашевський // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Переяслав-Хмельницький, 27 квітня 2019 року. – Вип. 46. – Переяслав-Хмельницький : Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Г. Сковороди, 2019. ‒ C. 151-154.
Abstract: У статті висвітлюються особливості мовної культури студента технічного університету у процесі його фахової підготовки. Розкривається важливість мовної компетенції для формування всіх структурних компонентів професійної компетентності майбутніх інженерів.
The article highlights the peculiarities of the student's linguistic culture at the Technical University in the process of his professional training. The importance of language competence for the formation of all structural components of the professional competence of future engineers is revealed.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15387
Faculty: Факультет індустрії моди
Department: Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну
Appears in Collections:Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)
Матеріали наукових конференцій та семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Богославець_Л.П._Стаття.pdf551,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.