Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15389
Title: Компетентнісний підхід до підготовки майбутнього педагога-дизайнера
Other Titles: Competence approach to preparation of a future teacher-designer
Authors: Кириченко, Римма Вікторівна
Скоробагатько, Марія Сергіївна
Івашко, Юлія Олегівна
Keywords: дизайн-освіта
професійна компетентність
компетентнісний підхід
компетенція
фахові компетентності
спеціалізовані компетентності
педагог-дизайнер
вища освіта
design education
professional competence
competency
competence approach
specialized competences
teacher-designer
higher education
Issue Date: 2019
Citation: Кириченко Р. В. Компетентнісний підхід до підготовки майбутнього педагога-дизайнера / Р. В. Кириченко, М. С. Скоробагатько, Ю. О. Івашко // Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. – 2019. – Вип. 183. – С. 99-102.
Source: Наукові записки. Серія : Педагогічні науки
Academic notes. Series : Pedagogical sciences
Abstract: У статті охарактеризовано поняття професійно-педагогічної компетентності та її складових компонентів. Проаналізовано систему ключових, загальних і спеціальних компетенцій, що визначають зміст підготовки майбутніх педагогів, фахівців з дизайну та необхідні для ефективної професійної діяльності. Акцентовано увагу на важливості спеціалізованих компетентностей, зокрема проектно-художньої, майстерності в професійній дизайнерській діяльності. Розглянуто особливості впровадження компетентнісного підходу до підготовки майбутнього педагога-дизайнера.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15389
Faculty: Факультет індустрії моди
Department: Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну
ISBN: 978-7406-57-8
ISSN: 2415-7988
2521-1919
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.