Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15420
Title: Мотивація діяльності педагога професійної освіти
Other Titles: Motivation of teacher of the professional education
Authors: Внукова, Ольга Миколаївна
Бабенчик, Олена Петрівна
Keywords: педагог професійної освіти
професійне вигорання
внутрішня мотивація
зовнішня мотивація
самовдосконалення
teacher of the professional education
professional burnout
intrinsic motivation
extrinsic motivation
self-improvement
Issue Date: Mar-2020
Publisher: ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
Citation: Внукова О. М. Мотивація діяльності педагога професійної освіти / О. М. Внукова, О. П. Бабенчик // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Переяслав, 31 березня 2020 року. – Вип. 57. – Переяслав : ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Г. Сковороди", 2020. – С. 139-142.
Abstract: У статті розглянуто проблему мотивації діяльності майстрів виробничого навчання та викладачів у закладах професійної освіти на сучасному етапі. Подано аналіз оцінки мотивуючих факторів педагогами. Визначено сприятливі умови підвищення рівня зовнішньої та внутрішньої мотивації педагогів у професійній освіті, зокрема, стимулювання діяльності адміністрацією та самовдосконалення педагогів через використання творчих підходів та підвищення рівня педагогічної майстерності.
The article deals with the problem of motivation of activity of masters of industrial training and teachers in the institutions of vocational education at the present stage. An analysis of the evaluation of motivating factors by teachers is presented. Favorable conditions for raising the level of external and internal motivation of teachers in vocational education, in particular, stimulating the activity of the administration and self-improvement of teachers through the use of creative approaches and improving the level of pedagogical skill are identified.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15420
Faculty: Факультет індустрії моди
Department: Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну
Appears in Collections:Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)
Матеріали наукових конференцій та семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник_57_зі_статтею_сторінки_139-142.pdf3,21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.