Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15429
Title: Удосконалення конструкції та технології виготовлення натільної білизни для пілотів бойових машин
Other Titles: Improvement of design and technology for manufacturing of underwear for pilots of fighting vehicles
Authors: Галавська, Л. Є.
Кузьменко, О. О.
Прохоровський, А. С.
Keywords: функціональна натільна білизна
білизняний трикотаж
поліфункціональний трикотаж
білизна для військовослужбовців
functional underwear
knit underwear
multifunctional knit fabric
underwear for service personnel
Issue Date: 2019
Citation: Галавська Л. Є. Удосконалення конструкції та технології виготовлення натільної білизни для пілотів бойових машин [Текст] / Л. Є. Галавська, О. О. Кузьменко, А. С. Прохоровський // Індустрія моди. Fashion Industry. - 2019. - № 3. - С. 40-45.
Source: Індустрія моди. Fashion Industry
Abstract: Дослідження базувалися на основі системного підходу, аналізу та синтезу інформації про різновиди конструкцій натільної білизни військовослужбовців, методів обробки деталей та вузлів. Використана методологія проектування, що враховує систематизацію умов експлуатації виробу. На сьогоднішній день Наказом Міністерства оборони України №370 від 18.07.2017 р. «Про затвердження Зразків військової форми одягу та загальних вимог до знаків розрізнення військовослужбовців та ліцеїстів військових ліцеїв» затверджені зразки білизни натільної демісезонної та білизни для холодної погоди (термобілизни), що складається з сорочки та кальсон. Постановою Кабінету Міністрів України №278 від 19.04.2017 р. «Про однострій поліцейських» затверджено опис і зразки термобілизни типів А та Б для поліцейських, що складається з фуфайки та кальсон. Розроблені також технічні умови на виготовлення натільної термобілизни для військовослужбовців ЗСУ, виробленої з поліефірних ниток з підвищеною капілярною здатністю, що забезпечують швидке виведення пароподібної вологи, але нездатні боротися з патогенною мікрофлорою та неприємними запахами людського тіла, що виникають при значних фізичних навантаженнях у ході виконання поставлених бойових задач. Головним недоліком конструкції вищеперерахованих зразків натільної білизни з точки зору її динамічної відповідності умовам експлуатації льотно-технічним складом, у т.ч. й пілотами літальних апаратів, є пряма силуетна форма по низу рукавів та кальсон, що призводить до формування виробом зайвого об'єму. На підставі проведеного аналізу різновидів натільної білизни військовослужбовців удосконалено конструкцію та запропоновано технологію виготовлення натільної білизни, призначеної для пілотів бойових машин. За рівнем динамічної відповідності та комфортності розроблені зразки фуфайки та кальсон відповідають вимогам, що висуваються до них. В умовах в'язальної лабораторії КНУТД вироблено зразки трикотажних полотен для виготовлення натільної білизни. У якості сировини для формування функціональних шарів використано пряжу на основі вогнетривких метаарамідних волокон (зовнішній шар) та пряжу з вмістом волокон торгової марки DEOKIL® з антибактеріальними властивостями та дезодоруючим ефектом (внутрішній шар). Забезпечення динамічної відповідності умовам експлуатації натільної білизни, призначеної для пілотів військових літальних апаратів. Розроблено нову конструкцію функціональної натільної білизни у відповідності до її цільового призначення та запропоновано технологію її пошиття.
Increasing the level of comfort of underwear for pilots of military aircraft by improving the design and technology for its manufacturing. The research was based on the systems approach, analysis and synthesis of information on various designs of underwear for the service personnel, methods for details and knots processing. Design technique with account for underwear usage conditions systematization was applied. Currently the Order No. 370 “On Approval of Samples of the Military Uniform and General Requirements for Insignia for Service Personnel and Students of Military Lyceums” of the Ministry of Defence of Ukraine as of July 18, 2017 approved the samples of the between-seasons underwear and underwear for cold weather (thermal underwear) that consists of a shirt and long johns. Resolution No. 278 “On the Uniform for Policemen” of the Cabinet of Ministers of Ukraine as of April 19, 2017 also approved the description and samples of A- and B-type thermal underwear for policemen that consists of the underwear vest and long johns. The specifications for manufacturing of underwear for the service personnel of the Ukrainian Armed Forces made of polyester threads with enhanced capillary action ensuring fast vaporous moisture removal but unable to prevent development of the pathogenic microflora and unpleasant body smell in the course of physical activity while performance of the assigned missions have been prepared. The main drawback of design of the abovementioned samples of the underwear from the perspective of its dynamic conformance to the conditions of usage by flight officers including the pilots of military aircraft is the straight silhouette shape resulting in redundant volume of cuffs and long johns of the garments. Based on the analysis of various types of the service personnel underwear the design was improved and the technology for manufacturing of underwear for pilots of fighting vehicles was offered. The developed samples of underwear vest and long johns conform to the applicable requirements for dynamic conformance and comfort. The samples of knit fibres for manufacturing underwear were made in the knitting laboratory of Kyiv National University of Technologies and Design. Yarn based upon the fire resistant meta-aramid fibres (the outer layer) and DEOKIL® - fibre yarn with antibacterial properties and deodorizing effect (the inner layer) were used as the raw material for formation of the functional layers. Ensuring dynamic conformance of underwear for the pilots of military aircraft to its usage conditions. New design of functional underwear corresponding to its intended use was developed and its fabrication techniques were offered.
DOI: 10.30857/2706-5898.2019.3.4
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15429
ISSN: 2706-5898
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра технології та дизайну текстильних матеріалів (ТДТМ)
Індустрія моди. Fashion Industry

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IM_2019_N3_P040-045.pdf956,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.