Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15504
Title: Перспективність інформаційно-комп’ютерних технологій у викладанні іноземних мов: цифрові аборигени у цифровому суспільстві
Authors: Гудкова, Наталія Миколаївна
Keywords: інтенсивне засвоєння
іноземна мова
інформаційно-комп’ютерні технології
цифрові аборигени
цифрове суспільство
електронне навчання
Issue Date: Jun-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Гудкова Н. М. Перспективність інформаційно-комп’ютерних технологій у викладанні іноземних мов: цифрові аборигени у цифровому суспільстві / Н. М. Гудкова // Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі : тези доповідей VI щорічної Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 5 червня 2020 року. – Київ : НАУ, 2020. – C. 551-554.
Abstract: Вивчення мови – це складна та, водночас, цікава діяльність. Студенти прагнуть досягти бажаного рівня володіння іноземною мовою, отже, заклади вищої освіти мають витрачати час, зусилля та величезні ресурси для того, щоб запровадити різні форми навчання. Заклади освіти прагнуть бути економічно вигідними для потенційних учнів, тому останнім часом втілюють у практику інтенсивне навчання, що передбачає скорочення часового періоду навчання, необхідного для вивчення іноземної мови. Цей підхід обумовлює великий інтерес до поєднання різних методологій з навчальними технологіями, що має на меті мотивувати учнів до навчання та ефективно реагувати на їх потреби. Швидке прискорення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес викладання іноземної мови не може залишатися непоміченим. Переваги такого впровадження примножуються кожного року, а нове покоління, яке по праву називають цифровими аборигенами, технологічно підковані та відкриті для всього нового. Отже, перспективним є дослідження умов, за якими можна було б найефективнішим способом використовувати технологічні засоби навчання іноземної мови, долаючи перешкоди та використовуючи потенційні переваги ІКТ.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15504
Faculty: Інститут права та сучасних технологій
Department: Кафедра філології та перекладу
Appears in Collections:Кафедра філології та перекладу (ФП)
Матеріали наукових конференцій та семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези_Гудкова_05.06.2020.pdf464,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.