Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15506
Title: Дослідження профілів розчинення для оцінки альтернативного виробника активного фармацевтичного інгредієнту у складі лікарського засобу
Other Titles: Investigation of the dissolution profiles to evaluate the alternative manufacturer of the active pharmaceutical ingredient in the drug composition
Authors: Салій, О. О.
Куришко, Г. Г.
Огеренко, З. О.
Keywords: доксицикліну хіклат
тверді желатинові капсули
тест "Розчинення"
doxycycline hyclate
hard gelatin capsules
dissolution test
Issue Date: May-2020
Publisher: Національний фармацевтичний університет
Citation: Салій О. О. Дослідження профілів розчинення для оцінки альтернативного виробника активного фармацевтичного інгредієнту у складі лікарського засобу / О. О. Салій, Г. Г. Куришко, З. О. Огеренко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали XІІ науково-практичної INTERNET-конференції, м. Харків, 22 травня 2020 року. – Харків : Вид-во НФаУ, 2020. – С. 166-167.
Abstract: Протягом останніх років спостерігався дефіцит доступності субстанції доксицикліну хіклату, що викликаний. з однієї сторони. зростанням попиту, з іншої – проблемами при виробництві АФІ, пов’язаними з технологічними параметрами, утворенням домішок, дослідженнями профілю домішок, частих внесень змін у монографії провідних фармакопей на АФІ «Doxycycline hyclate», тощо. Проведені дослідження підтверджують подібність профілів розчинення вивільнення доксицикліну хіклату з твердих желатинових капсул, виготовлених з основної затвердженої субстанції фірми «Yangzhou Pharmaceutical Factory», Китай та виготовлених з субстанції альтернативного виробника «Zhenjiang Hightide Bio-pharm», Китай.
In recent years, there has been a shortage of the substance doxycycline hyclate, caused on the one hand by increasing demand, on the other - problems in the production of API, related to technological parameters, impurity formation, impurity profile studies, frequent changes in the monograph of leading pharmacopoeias on API " Doxycycline hyclate », etc. Studies confirm the similarity of doxycycline hyclate release dissolution profiles from hard gelatin capsules made from the main approved substance of "Yangzhou Pharmaceutical" Factory, China and from the alternative manufacturer "Zhenjiang Hightide Bio-pharm", China.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15506
Faculty: Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Department: Кафедра промислової фармації
Appears in Collections:Кафедра промислової фармації (ПФ)
Матеріали наукових конференцій та семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhEinUkraine2020-стр.-166-167.pdf504,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.