Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15699
Title: Прямі іноземні інвестиції як чинник економічного зростання
Authors: Кремень, В. М.
Гоженко, І. С.
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Кремень В. М. Прямі іноземні інвестиції як чинник економічного зростання / В. М. Кремень, І. С. Гоженко // Імперативи економічного зростання в контексті реалізації глобальних цілей сталого розвитку : тези доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ, 9 квітня 2020 року. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 49-51.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15699
Appears in Collections:Імперативи економічного зростання в контексті реалізації глобальних цілей сталого розвитку
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IMPER2020_P049-051.pdf184,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.