Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15791
Title: Краудсорсинг як сучасний інструмент управління підприємством
Authors: Вовкодав, А. Ю.
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Вовкодав А. Ю. Краудсорсинг як сучасний інструмент управління підприємством / А. Ю. Вовкодав // Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяченої 90-річчю Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ, 26 березня 2020 р. / упор. О. В. Ольшанська. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 35-37.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15791
Appears in Collections:Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DOMIN2020_P035-037.pdf182,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.