Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15802
Title: Внутрішній маркетинг: суть, значення і роль у підвищенні продуктивності праці ТОВ "Хавестер"
Authors: Ляшук, О. А.
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Ляшук О. А. Внутрішній маркетинг: суть, значення і роль у підвищенні продуктивності праці ТОВ "Хавестер" / О. А. Ляшук // Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяченої 90-річчю Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ, 26 березня 2020 р. / упор. О. В. Ольшанська. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 64-68.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15802
Appears in Collections:Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DOMIN2020_P064-068.pdf527,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.