Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15833
Title: Економічна думка Середньовічної Європи (Т. Мор "Утопія")
Authors: Множинська, Р. В.
Ульянівський, В.
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Множинська Р. В. Економічна думка Середньовічної Європи (Т. Мор "Утопія") / Р. В. Множинська, В. Ульянівський // Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяченої 90-річчю Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ, 26 березня 2020 р. / упор. О. В. Ольшанська. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 159-162.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15833
Faculty: Факультет культурних і креативних індустрій
Department: Кафедра філософії та культурології
Appears in Collections:Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу
Кафедра філософії та культурології (ФК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DOMIN2020_P159-162.pdf241,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.