Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15841
Title: Метод "fishbone" як засіб формування креативної особистості
Authors: Черняк, Д. С.
Загребельна, І.
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Черняк Д. С. Метод "fishbone" як засіб формування креативної особистості / Д. С. Черняк, І. Загребельна // Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяченої 90-річчю Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ, 26 березня 2020 р. / упор. О. В. Ольшанська. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 178-180.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15841
Faculty: Факультет культурних і креативних індустрій
Department: Кафедра філософії та культурології
Appears in Collections:Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу
Кафедра філософії та культурології (ФК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DOMIN2020_P178-180.pdf182,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.