Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15859
Title: Методичні засади забезпечення системи фінансової безпеки
Authors: Валова, О. О.
Вергун, А. М.
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Валова О. О. Методичні засади забезпечення системи фінансової безпеки / О. О. Валова, А. М. Вергун // Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяченої 90-річчю Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ, 26 березня 2020 р. / упор. О. В. Ольшанська. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 231-233.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15859
Appears in Collections:Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DOMIN2020_P231-233.pdf191,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.