Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15875
Title: Формування системи управління фінансовими результатами фірми
Authors: Сорокіна, В. О.
Кремень, О. І.
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Сорокіна В. О. Формування системи управління фінансовими результатами фірми / В. О. Сорокіна, О. І. Кремень // Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяченої 90-річчю Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ, 26 березня 2020 р. / упор. О. В. Ольшанська. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 279-282.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15875
Appears in Collections:Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DOMIN2020_P279-282.pdf276,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.