Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1588
Title: Оперетивно-виробничі плани як інструмент реалізації стратегії виробництва швейних підприємств
Other Titles: Operative plans аs instrument for realizing production strategy аt sewing enterprises
Оперативно-производственные планы как инструмент реализации стратегии производства швейных предприятий
Authors: Свіщов, Михайло Васильович
Хаустова, Євгенія Борисівна
Keywords: швейне підприємство
реалізація стратегії
програмний метод
оцінка гнучкості
оперативне планування
управління запасами
розкрійне виробництво
Issue Date: May-2003
Citation: Хаустова Є. Б. Оперетивно-виробничі плани як інструмент реалізації стратегії виробництва швейних підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.06.01 – Економіка, організація та управління підприємствами : захист 20.06.2003 / Є. Б. Хаустова, КНУТД. — Донецьк, 2003. — 25 с.
Abstract: У дисертації на основі вивчення та узагальнення результатів досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, а також аналізу виробничо-збутової діяльності швейних підприємств України представлено науково-методичні положення і практичні рекомендації з уточнення змісту процесу реалізації виробничої стратегії в оперативній діяльності, застосування програмного методу в плануванні стратегічних змін, з оцінки гнучкості системи, з удосконалення методів оперативного планування за рахунок підвищення гнучкості розкрійного виробництва та гнучкості управління матеріальними запасами. Обґрунтовано висновок про те, що незважаючи на несприятливу ринкову кон’юнктуру, швейні підприємства мають можливість нарощувати свої конкурентні переваги шляхом реалізації стратегічних завдань через формування виробничих програм та планів з дотриманням принципу гнучкості.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1588
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
Appears in Collections:Автореферати та дисертації
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
хаустова.pdf244,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.