Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15896
Title: Обліково-інформаційне забезпечення управління товарними запасами торгівельних підприємств
Authors: Малиновська, Є. С.
Радіонова, Наталія Йосипівна
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Малиновська Є. С. Обліково-інформаційне забезпечення управління товарними запасами торгівельних підприємств / Є. С. Малиновська, Н. Й. Радіонова // Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяченої 90-річчю Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ, 26 березня 2020 р. / упор. О. В. Ольшанська. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 344-346.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15896
Appears in Collections:Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DOMIN2020_P344-346.pdf234,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.