Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15995
Title: Культурологічні передумови розвитку української графіки ХХ століття
Other Titles: Cultural preconditions for the development of Ukrainian graphics of the XX century
Authors: Никоненко, Тамара
Keywords: культурологічні передумови
українська графіка
художні засоби
стилістика
національна традиція
cultural preconditions
Ukrainian graphics
artistic means
stylistics
national tradition
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Никоненко Т. Культурологічні передумови розвитку української графіки ХХ століття / Т. Никоненко // Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (23 квітня 2020 р., м. Київ) : В 2-х т. – Т. 1. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 53-56.
Abstract: Надано результати дослідження культурологічних передумов становлення української графіки ХХ століття. Метою стало узагальнення цілісної картини процесу розвитку української графіки минулої доби. На основі проведеного аналізу було виявлено національні особливості, охарактеризовано домінуючи напрями української графіки ХХ століття. Наукове дослідження показало, що в українській графіці зазначеного періоду відбилися загальноєвропейські мистецькі течії – від модерну до неокласики. Графіка досягла високого художнього рівня, проявилася як багатогранний культурний феномен, стала визначним явищем в історії як українського так і світового мистецтва.
Presented results of cultural preconditions study for the formation of Ukrainian graphics of the twentieth century. The goal was to summarize a holistic picture of the development process of Ukrainian graphics of the past days. On the basis of the analysis were identified national peculiarities and characterized directions of the Ukrainian graphic arts of the twentieth century. Scientific research has shown that the Ukrainian graphic art of that period reflected the pan-European artistic trends – from modern to neoclassical. Graphics has reached a high artistic level, has emerged as a multifaceted cultural phenomenon, has become a prominent phenomenon in the history of both Ukrainian and world art.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15995
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра образотворчого мистецтва та графічного дизайну
Appears in Collections:Кафедра образотворчого мистецтва та графічного дизайну (ОМГД)
Актуальні проблеми сучасного дизайну

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
APSD2020_V1_P053-056.pdf276,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.