Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16012
Title: Дизайн молодіжного одягу методом трансформації біоформ
Other Titles: Youth design biotic transformation method
Authors: Баранова, Алла
Колосніченко, Олена
Кудрявцева, Надія
Трачук, Діана
Keywords: трансформація
авторська колекція
художнє проектування
біонічні об’єкти
морфологічний аналіз
transformation
author's collection
art design
bionic objects
morphological analysis
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Дизайн молодіжного одягу методом трансформації біоформ / А. Баранова, О. Колосніченко, Н. Кудрявцева, Д. Трачук // Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (23 квітня 2020 р., м. Київ) : В 2-х т. – Т. 1. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 126-129.
Abstract: Дослідження методу трансформації біоформ в дизайн-проєктуванні для вдосконалення молодіжного одягу, завдяки визначенню художньо-композиційних ознак та особливостей будови біонічних об’єктів, комах. На основі проведених досліджень розроблено варианти поєднання елементів трансформації творчого джерела та сучасних модних тенденцій методом морфологічного аналізу, для покрашення естетичних, конструктивних та технологічних рішень в проєктуванні авторської колекції одягу. Дослідження використані в ескізній розробці колекції молодіжного одягу.
A way of transforming bioforms into design to improve youth clothing, thanks to the definition of artistic and compositional features and design features of bionic insect objects. Based on the study, options were developed for combining the elements of the transformation of the creative source and modern fashion trends using the method of morphological analysis to improve aesthetic, structural and technological solutions in the design of the author's clothing collection. Studies were used in the conceptual design of the collection of youth clothing.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16012
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра мистецтва та дизайну костюма
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасного дизайну
Кафедра мистецтва та дизайну костюма (МДК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
APSD2020_V1_P126-129.pdf448,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.