Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16082
Title: Легітимність влади в умовах віртуалізації політики
Authors: Кадлубович, Т. І.
Проданюк, Ф. М.
Keywords: легітимність
політична комунікація
віртуалізація
легітимізація
legitimacy
political communication
virtualization
legitimization
Issue Date: Sep-2020
Publisher: Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Citation: Кадлубович Т. І. Легітимність влади в умовах віртуалізації політики / Т. І. Кадлубович. Ф. М. Проданюк // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи : збірник наукових праць за матеріалами ХХVІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Переяслав, 25 вересня 2020 року. – Вип. 28. – Переяслав : Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2020. – С. 86-90.
Abstract: У статті зазначається, що сучасна політика багато в чому залежить від розвитку новітніх інформаційних технологій, що зумовлює не лише медіатизацію політичного життя, але й його віртуалізацію. Політика стає дедалі публічнішою, прозорішою, зрозумілішою. Проаналізовано типи легітимності влади. Зазначається, що в умовах інформаційного суспільства процес легітимізації відбувається за допомогою залучення новітніх технологій.
The article notes that modern politics largely depends on the development of new information technologies, which leads not only to the mediatization of political life, but also its virtualization. Politics is becoming more public, more transparent, more understandable. The types of legitimacy of power are analyzed. It is noted that in the information society the process of legitimization takes place through the involvement of new technologies.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16082
Faculty: Факультет культурних і креативних індустрій
Department: Кафедра філософії та культурології
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра філософії та культурології (ФК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20201008_306.pdf544,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.