Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16090
Title: Дослідження проблем дидактики у вітчизняній науковій думці XXI ст.
Other Titles: Research on didactics issues in domestic scientific thought of the 21st century
Authors: Александрович, Тетяна Зігфридівна
Малинка, Микола Миколайович
Keywords: дидактична система
теорія поетапного формування
методологічні підходи
технології навчання
демократизація
диференціація
гуманізація
Issue Date: Apr-2020
Publisher: Посвіт
Citation: Александрович Т. З. Дослідження проблем дидактики у вітчизняній науковій думці XXI ст. / Т. З. Александрович, М. М. Малинка // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : матеріали VІІI-ї Міжнародної науково-практичної конференції, м. Конін-Ужгород-Київ-Херсон, 30 квітня 2020 року. – Том VIIІ: Діалог у розвитку науки та освіти. – Конін-Ужгород-Київ-Херсон : Посвіт, 2020. – С. 68-70.
Abstract: У роботі досліджується сучасна дидактична система навчання крізь призму вітчизняної наукової думки ХХІ ст. Автори стверджують, що сучасна дидактика спрямована на особистісно орієнтоване навчання, гуманізацію та демократизацію освіти. Це значно глибше дозволяє розкрити творчий потенціал молоді, сприяє формуванню професіонала високого ґатунку.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16090
Faculty: Інститут комп'ютерних технологій та дизайну
Department: Кафедра дизайну та гуманітарних дисциплін
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра дизайну та гуманітарних дисциплін (ДГД)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.