Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16100
Title: Синтез 2-D і 3-D графіки в завданнях візуалізації дизайн-об’єктів
Other Titles: Synthesis of 2-D and 3-D graphics in tasks of rendering of design objects
Authors: Бердинських, Святослав
Keywords: проектна графіка
комп’ютерна графіка
графічне моделювання
дизайн
декомпозиція моделі
design graphics
computer graphics
graphic modeling
design
model decomposition
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Бердинських С. Синтез 2-D і 3-D графіки в завданнях візуалізації дизайн-об’єктів / С. Бердинських // Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (23 квітня 2020 р., м. Київ) : В 2-х т. – Т. 2. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 35-38.
Abstract: На основі проведеного аналізу формоутворюючих властивостей системи комп’ютерних графічних програм, що використовуються в художніх та проектних процесах, висвітлено основні принципи декомпозиції і композиції зображень у комп’ютерній формотворчій графіці, їхню роль у ланцюзі проектних перетворень. Встановлено, що якості сучасного кінцевого продукту проектної графіки формуються в результаті комплексного використання властивостей низки програмних продуктів.
On the basis of the analysis of the shaping properties of the system of computer graphics programs used in the art and design processes, the basic principles of decomposition and composition of images in computer graphics, their role in the chain of project transformations are revealed. It is established that the quality of the modern end product of the project graphics is formed as a result of the complex use of the properties of a number of software products.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16100
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасного дизайну

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
APSD2020_V2_P035-038.pdf276,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.