Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16165
Title: Використання технології sketchnoting у навчальному процесі
Other Titles: Using sketchnoting technology in the educational process
Authors: Джевага, Григорій
Keywords: дизайн конспекту
методи запам’ятовування
візуалізація навчального матеріалу
scribing
sketchnoting
workbook design
memorization methods
visualization of educational material
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Джевага Г. Використання технології sketchnoting у навчальному процесі / Г. Джевага // Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (23 квітня 2020 р., м. Київ) : В 2-х т. – Т. 2. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 286-289.
Abstract: Описано особливості використання sketch-візуалізацій на уроках трудового навчання і технологій для підвищення ефективності запам’ятовування навчального матеріалу. Здійснено аналіз основних підходів використання "scribing" і "sketchnoting" у освітньому процесі. В ході дослідження охарактеризовано скетч-конспектування уроку трудового навчання. Проаналізовано психолого-педагогічні умови ефективного запам’ятовування інформації. Описано методику застосування скетчноутингу для якісного розуміння і запам’ятовування важливої інформації техніко-технологічного змісту на уроці.
The purpose was to describe the use of sketch visualizations in labor training and technology to increase the effectiveness of memorizing training material. The basic approaches of using "scribing" and "sketchnoting" in the educational process are analyzed. In the course of the study, a sketch-note of a lesson in labor training was characterized. Psychological and pedagogical conditions of effective memorization of information are analyzed. The technique of sketching training for qualitative understanding and memorization of important technical and technological content in the lesson is described.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16165
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасного дизайну

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
APSD2020_V2_P286-289.pdf200,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.