Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16181
Title: Decentralization reform impact on the development of local budgets and communities in Ukraine
Other Titles: Вплив реформи децентралізації на розвиток місцевих бюджетів та громад в Україні
Authors: Soroka, Maria
Kugai, Kseniia
Keywords: local budgets
local budget revenues
local budget expenditures
decentralization
місцеві бюджети
доходи місцевих бюджетів
видатки місцевих бюджетів
децентралізація
Issue Date: Sep-2020
Publisher: Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Citation: Soroka M. Decentralization reform impact on the development of local budgets and communities in Ukraine / M. Soroka, K. Kugai // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Переяслав, 30 вересня 2020 року. – Вип. 63. – Переяслав : Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2020. – С. 111-114.
Abstract: The article considers the result of decentralization reform and its impact on total revenues and expenditures of local budgets in the context of 2014-2019. The results of the reform for communities due to increasing level of revenues to local budgets are considered.
У статті розглядається результат реформи децентралізації та її вплив на загальні доходи та видатки місцевих бюджетів у розрізі 2014-2019 років. Розглянуто результати реформи для громад в результаті збільшення рівня надходження коштів до місцевих бюджетів.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16181
Faculty: Інститут права та сучасних технологій
Department: Кафедра філології та перекладу
Appears in Collections:Кафедра філології та перекладу (ФП)
Матеріали наукових конференцій та семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Soroka_Kugai_Decentralization_reform_impact_on_the_development_of_local_budgets_and_communities_in_Ukraine.pdfОсновна стаття520,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.