Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16334
Title: Самоменеджмент як необхідний інструмент для розвитку управлінця
Authors: Кирилко, Н. М.
Хижняк, С. С.
Issue Date: Dec-2019
Publisher: ТОВ "ВІПО"
Citation: Кирилко Н. М. Самоменеджмент як необхідний інструмент для розвитку управлінця / Н. М. Кирилко, С. С. Хижняк // Управління розвитком підприємств в умовах динамічної ринкової кон'юнктури : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27 грудня 2019 року. – Київ : ТОВ "ВІПО", 2019. – С. 193-195.
Abstract: Метою дослідження є наукове обґрунтування необхiдностi впровадження методiв самоменеджменту для iндивiдуального та професiйного розвитку менеджерiв. Об’єкт дослiдження – квалiфiкований управлiнець органiзацiї, предметом дослідження є принципи та методи самоменеджменту. Використовуються загальнонауковi емпiрико-теоретичнi методи аналiзу i синтезу, iндукцiї i дедукцiї, теоретичний метод опису.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16334
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра менеджменту та публічного адміністрування
Appears in Collections:Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ)
Матеріали наукових конференцій та семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20201111_310.pdf143,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.