Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16350
Title: Інформатизація в умовах побудови інформаційного суспільства: теоретико-методичний аспект
Other Titles: Информатизация в условиях построения информационного общества: теоретико-методический аспект
Authors: Бабіна, Н. О.
Keywords: інформаційне суспільство
інформатизація
інформаційні технології
Issue Date: 2020
Citation: Бабіна Н. О. Інформатизація в умовах побудови інформаційного суспільства: теоретико-методичний аспект / Н. О. Бабіна // Modern Science - Moderní vĕda. – 2020. – № 9. – С. 25-31.
Source: Modern Science - Moderní vĕda
Abstract: Згідно теорії інформаційного суспільства, в найближчому майбутньому в багатьох національних економіках інформація стає не просто економічним ресурсом, а ключовим чинником управління та господарювання, та згодом – безпосередньою рушійною силою прогресу. Вже зараз у провідних країнах світу стрімко поширюється роль та значення інформації та інформаційних технологій, які дедалі частіше застосовуються у публічному управлінні. Важливим етапом побудови інформаційного суспільства є інформатизація усіх сфер життєдіяльності держави, громади, формальних організацій, людей. Інформатизація публічного управління – важливий крок на шляху до широкої інформатизації повсякденного життя. В Україні зроблено перші спроби інформатизації публічного управління. Розроблено нормативно-правову базу з питань інформатизації, створено уповноважені органи державної влади у сфері інформатизації та діджиталізації, впроваджуються цільові програми інформатизації органів державної влади та місцевого самоврядування. Дослідження проблем запровадження сучасного організаційно-економічного механізму інформатизації публічного управління в умовах побудови інформаційного суспільства є актуальним і значущим.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16350
Faculty: Інститут комп'ютерних технологій та дизайну
Department: Кафедра комп'ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін
ISSN: 2336-498X
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра комп'ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін (КІФД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Babina_N_09_2020.pdf425,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.