Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16355
Title: Програмне забезпечення для дослідження полімерних систем
Authors: Резанова, В. Г.
Резанова, Н. М.
Keywords: нанонаповнені полімерні композити
нанонаповнювачі
речовини
наностан
нанорозмірні похідні вуглецю
наночастинки металів
оксид
кремнеземи
алюмосилікати
глиноземи
біфункціональні нанодобавки
морфологія
нанодобавки
термодинамічно несумісні суміші полімерів
вуглецеві нанотрубки
полімерні композити
нанокомпозити
мікрофібрилярна структура
хімічна природа полімерів
реологічні властивості
мікрофібрили
суміш
мікрофібрилярні нитки
тонковолокнисті фільтрувальні матеріали
математичні методи моделювання
математична модель
програмне забезпечення
полімерна дисперсна система
полімер
деформація
дисперсна фаза
суміш полімерів
комп’ютерна візуалізація
експериментальні дані
температурно-концентраційна суперпозиція
реологічні характеристики
кінетика
рідкі струмені
міжфазний натяг
екструдати сумішей полімерів
багатокомпонентні полімерні композиції
математичне моделювання
трикомпонентна система
срібло
біфункціональна добавка
чотирикомпонентна система
метод штрафних функцій
Issue Date: 2020
Publisher: ТОВ "Видавничий дім "АртЕк"
Citation: Резанова В. Г. Програмне забезпечення для дослідження полімерних систем : монографія / В. Г. Резанова, Н. М. Резанова. – Київ : АртЕк, 2020. – 358 с.
Abstract: В монографії узагальнені експериментальні і теоретичні напрацювання авторів та описані розроблені математичні моделі і програмне забезпечення для досліджень в галузі розробки полімерних композитів з регульованими структурою та властивостями. Особливу увагу приділено створеному програмному забезпеченню для дослідження процесу утворення мікрофібрил дисперсної фази за течії багатокомпонентних полімерних дисперсій та візуалізації цього процесу, а також ПЗ для оптимізації складу три- і чотирикомпонентних систем. Монографія призначена для викладачів, науковців, аспірантів спеціальності комп’ютерні науки та для широкого кола інженерів, які працюють в галузі досліджень і створення нових композиційних полімерних матеріалів. Книга також може бути корисна студентам старших курсів і аспірантам вказаних спеціальностей.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16355
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Department: Кафедра комп'ютерних наук
Кафедра прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон
ISBN: 978-617-7814-85-5
Appears in Collections:Наукові видання (Монографії)
Кафедра комп'ютерних наук (КН)
Кафедра хімічних технологій та ресурсозбереження (ХТР)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20201117_301.pdf4,74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.