Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16362
Title: Творчість і індивідуалізація особистості
Other Titles: Creativity and individualization of personality
Authors: Колодяжна, Алла Володимирівна
Keywords: творчість
індивідуалізація
творча діяльність
творча особистість
creativity
individualization
creative activity
creative personality
Issue Date: Sep-2018
Publisher: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Citation: Колодяжна А. В. Творчість і індивідуалізація особистості / А. В. Колодяжна // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами ХХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Переяслав-Хмельницький, 28 вересня 2018 року. – Вип. 39. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", 2018. ‒ С. 314-317.
Abstract: У статті розглядається багатоплановість понять творчість особистості, її індивідуалізація. Проаналізовано спільний проблемний аспект, що стосується їх співвідношення, природи взаємодії та необхідності і доцільності їх поєднання в одному ланцюгу творення та самотворення особистості як суб’єкта взаємодії зі світом.
The article deals with the versatility of the concepts of creativity of the individual, its individualization, their essence. The common problem aspect concerning their relationship, nature of interaction and the necessity and expediency of their combination in one chain of creation and self-development of personality as a subject of interaction with the world is analyzed.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16362
Faculty: Факультет індустрії моди
Department: Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну
Appears in Collections:Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)
Матеріали наукових конференцій та семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ТПРНОУГ_20180928_Вип.39_314-317.pdf534,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.