Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16371
Title: Засади організації контролю в умовах змішаного навчання українській мові як іноземній у ЗВО
Authors: Дворянчикова, Світлана Євгенівна
Keywords: змішане навчання
іноземні студенти
комунікативна методика
контроль
оцінювання
українська мова як іноземна
foreign students
communicative approch
control
assessment
Ukrainian as a foreign language
Issue Date: Sep-2020
Publisher: Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Citation: Дворянчикова С. Є. Засади організації контролю в умовах змішаного навчання українській мові як іноземній у ЗВО / С. Є. Дворянчикова // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Переяслав, 30 вересня 2020 року – Вип. 63. – Переяслав : Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2020. – С. 435-437.
Abstract: Тези розкривають роль принципів організації контролю в розвитку викладання української мови іноземцям. Удосконалення проведення контролю на заняттях з української мови як іноземної в ЗВО в умовах змішаного чи дистанційного навчання дає змогу активізувати діяльність студентів, стимулювати їх здобувати знання, створити комфортну психологічну атмосферу взаємодовіри взаємодовіри, що базується на принципах академічної доброчесності та поінформованості про об’єктивні методи вимірювання навчального прогресу.
The report deals with the role of the principles of control organization in the development of teaching the Ukrainian language to foreigners. Improving the control of Ukrainian as a foreign language classes at universities in situation of blended or distance learning allows to intensify the activities of students, to stimulate them to acquire knowledge, to create a comfortable psychological atmosphere of mutual trust, based on the principles of academic integrity and awareness of objective methods for measuring learning progress.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16371
Faculty: Інститут права та сучасних технологій
Department: Кафедра філології та перекладу
Appears in Collections:Кафедра філології та перекладу (ФП)
Матеріали наукових конференцій та семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття.pdf379,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.