Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1639
Title: Дослідження гасання амплітуд ультразвукових хвиль при контролі тканин з різною поверхневою щільністю
Authors: Здоренко, В. Г.
Барилко, С. В.
Чорноморченко, В. К.
Защепкіна, Н. М.
Keywords: surface density of fabric
ultrasonic signal
amplitude wave
поверхностная плотность ткани
ультразвуковой сигнал
амплитуда волны
поверхнева щільність тканини
ультразвуковий сигнал
амплітуда хвилі
Issue Date: 2013
Citation: Дослідження гасання амплітуд ультразвукових хвиль при контролі тканин з різною поверхневою щільністю [Текст] / В. Г. Здоренко, С. В. Барилко, В. К. Чорноморченко, Н. М. Защепкіна // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2013. - № 3 (71). - C. 24-29.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Abstract: Розглянуто залежності амплітуд ультразвукових хвиль, тієї, яка проходить крізь тканину, та іншої, що відбивається від неї, з врахуванням згасання. Обґрунтовано, що згасанням ультразвукового сигналу для більшості тканин можна знехтувати. Наведено результати досліджень впливу поверхневої щільності тканини на згасання ультразвукового сигналу.
Рассмотрены зависимости амплитуд ультразвуковых волн, той, которая проходит сквозь ткань, и другой, что отражается от неё, с учетом затухания. Обосновано, что затуханием ультразвукового сигнала для большинства тканей можно пренебречь. Приведены результаты исследований влияния поверхностной плотности ткани на затухание ультразвукового сигнала.
In article considered dependences of amplitudes of ultrasonic waves, one of them, that passing through the fabric, and other, that reflecting from the fabric, with attenuation. Attenuation of ultrasonic signal for most fabrics can be neglected and that is proved. Results researches of influence of surface density of fabric on attenuation of ultrasonic signal are resulted.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1639
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки (КІТВТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V71_P024-029.pdf614,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.