Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16430
Title: Дослідження стильових рішень сучасного асортименту блузок жіночих
Other Titles: Study of stylish solutions of the modern aspect of women's blues
Authors: Головчанська, Євгенія
Загребельна, Ірина
Колосніченко, Марина
Keywords: жіночі блузки
класичний стиль
романтичний стиль
етнічний стиль
спортивний стиль
дрес-код
women's blouses
classic style
romantic style
ethnic style
sports style
dress code
Issue Date: Oct-2020
Publisher: Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Citation: Головчанська Є. Дослідження стильових рішень сучасного асортименту блузок жіночих / Є. Головчанська, І. Загребельна, М. Колосніченко // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Переяслав, 30 жовтня 2020 року. – Вип. 64. – Переяслав : Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2020. – С. 163-165.
Abstract: Асортимент жіночих блузок характеризується великою різноманітністю художньо-композиційних рішень і стилях, що робить їх важливим елементом гардеробу сучасної жінки. В статті розглянуто особливості дизайну сучасних блузок жіночих у класичному, романтичному, етнічному, спортивному та авангардному стилях. Визначено основні стилі в дизайні блузок та їх характерні особливості.
The range of women's blouses is characterized by a great variety of artistic and compositional solutions and styles, which makes them an important element of the wardrobe of a modern woman. The article considers the design features of modern women's blouses in classic, romantic, ethnic, sports, and avant-garde styles. The main styles in the design of blouses and their characteristics are identified.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16430
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра ергономіки і дизайну
Appears in Collections:Кафедра моди та стилю (МС)
Матеріали наукових конференцій та семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник_64_текст_тез_доповіді.pdf368,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.