Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16513
Title: Обгрунтування складу ін'єкційного препарату гіалуронату натрію у поєднанні з хондроїтину сульфатом
Other Titles: The composition rationale of the injectable drug sodium hyaluronate in combination with chondroitin sulfate
Authors: Салій, О. О.
Небилиця, К. В.
Keywords: високомолекулярні сполуки
в’язкість розчину
синовіальна рідина
macromolecular compounds
solution viscosity
synovial fluid
Issue Date: Sep-2020
Publisher: Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
Citation: Салій О. О. Обгрунтування складу ін'єкційного препарату гіалуронату натрію у поєднанні з хондроїтину сульфатом / О. О. Салій, К. В. Небилиця // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VIII науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Тернопіль, 23-24 вересня 2020 року. – Тернопіль : ТНМУ, 2020. – С. 117-119.
Abstract: Новим напрямом розвитку внутрішньо-суглобової терапії артрозу є використання природніх полімерів завдяки їх біологічної сумісності з тканинами організму, як носіїв доставки лікарських засобів у суглобовий хрящ та синовіальну рідину. Для розробки складу ін’єкційного розчину для внутрішньо-суглобового введення обрано гіалуронат натрію з молекулярною масою 2000 кДа. Для стабілізації гіалуронату натрію застосовано хондроїтину сульфат, який наряду з протизапальною та регенеруючою діями має технологічну здатність утворювати поперечні зшивки лінійних молекул гіалуронату і формувати стійку макромолекулярну мережу для підвищення її в'язкості та сприяє більш тривалому лікувальному ефекту.
A new direction in the development of intra-articular therapy of osteoarthritis is the use of natural polymers due to their biocompatibility with body tissues as carriers of drug delivery to articular cartilage and synovial fluid. Sodium hyaluronate with a molecular weight of 2000 kDa was chosen to develop the composition of the solution for injection for intra-articular administration. Chondroitin sulfate has been used to stabilize sodium hyaluronate, which, along with anti-inflammatory and regenerative effects, has the technological ability to form crosslinks of linear hyaluronate molecules and form a stable macromolecular network to increase its viscosity and promote a longer therapeutic effect.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16513
Faculty: Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Department: Кафедра промислової фармації
Appears in Collections:Кафедра промислової фармації (ПФ)
Матеріали наукових конференцій та семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЗБІРНИК-ТНМУ_стор-117-119.pdf190,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.