Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16523
Title: Значення компетентнісного підходу в процесі формування загальнокультурної компетентності у здобувачів вищої освіти
Other Titles: The importance of competence approach in the process of formation of general cultural competence in higher education seekers
Authors: Малинка, Микола Миколайович
Александрович, Тетяна Зігфридівна
Keywords: загальнокультурна компетентність
здобувач вищої освіти
компетентнісний підхід
компетентність
освітній процес
Issue Date: Nov-2020
Publisher: Посвіт
Citation: Малинка М. М. Значення компетентнісного підходу в процесі формування загальнокультурної компетентності у здобувачів вищої освіти / М. М. Малинка, Т. З. Александрович // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ІХ: Синергія в розвитку науки та освіти = Rozwój nowoczesnej edukacji i nauki - stan, poblemy, perspektywy. Tom ІХ: Synergia w rozwoju nauk i edukacji : збірник тез доповідей за матеріалами IX-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи", м. Конін - Ужгород - Херсон - Київ, 16 листопада 2020 року. – Конін - Ужгород - Херсон - Київ : Посвіт, 2020. – С. 132-134.
Abstract: У роботі зазначається, що формування загальнокультурної компетентності у здобувача вищої освіти є необхідною складовою освітнього процесу, оскільки тільки так можна виховувати розумного фахівця, духовну особистість. Автори зазначають, що в межах загальнокультурної компетентності варто зосередити увагу на компетентнісному підході, тому що він закладає ключові, предметні вміння у майбутнього випускника. Стверджується, що складовими компетентнісного підходу можна вважати ґрунтовні знання, глибоке розуміння та володіння інформаційними технологіями, здатність до креативного способу мислення, певні психічні якості, майстерність у спілкуванні, постійний саморозвиток.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16523
Faculty: Інститут комп'ютерних технологій та дизайну
Department: Кафедра дизайну та гуманітарних дисциплін
Appears in Collections:Кафедра дизайну та гуманітарних дисциплін (ДГД)
Матеріали наукових конференцій та семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malynka_M.,_Aleksandrovych_T._The_importance_of_competence_approach.pdf279,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.