Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17083
Title: Резонансний пристрій для визначення властивостей текстильних матеріалів
Other Titles: Resonant device for determining the properties of textile materials
Authors: Потапов, Анатолій Олександрович
Слізков, А. М.
Щербань, В. Ю.
Краснитський, Михайло Сергійович
Заржицький, Євген Віталійович
Трофімова, Ольга Вікторівна
Чорна, Ганна Анатоліївна
Keywords: структура
волокнистий продукт
резонансний спосіб
резонансний пристрій
резонансна частота
Issue Date: 25-Nov-2008
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. 37282 Україна, МПК G01N 33/36 (2006). Резонансний пристрій для визначення властивостей текстильних матеріалів / А. О. Потапов, А. М. Слізков, В. Ю. Щербань, М. С. Краснитський, Є. В. Заржицький, О. В. Трофімова, Г. А. Чорна ; власник Київський національний університет технологій та дизайну. – № u200806957 ; заявл. 20.05.2008 ; опублік. 25.11.2008, Бюл. № 22. – 6 c.
Abstract: Одним з перспективних способів визначення структурних характеристик волокнистих продуктів є непрямий резонансний спосіб, який дозволяє за рахунок зміни резонансної частоти визначати розташування волокон у волокнистому продукті.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17083
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Факультет індустрії моди
Department: Кафедра комп'ютерних наук та технологій
Кафедра технології та дизайну текстильних матеріалів
Appears in Collections:Винахідницька діяльність
Кафедра комп'ютерних наук та технологій (КНТ)
Кафедра технології та дизайну текстильних матеріалів (ТДТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf178,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.