Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17084
Title: Спосіб визначення властивостей текстильних матеріалів
Authors: Потапов, Анатолій Олександрович
Слізков, А. М.
Щербань, В. Ю.
Краснитський, Михайло Сергійович
Заржицький, Євген Віталійович
Шулькевич, Сергій Анатолійович
Keywords: спосіб
властивості матеріалів
структура матеріалу
резонансна частота
розпрямленість волокон
паралелізація волокон
Issue Date: 26-Aug-2008
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. 34897 Україна, МПК G01N 33/36 (2006). Спосіб визначення властивостей текстильних матеріалів / А. О. Потапов, А. М. Слізков, В. Ю. Щербань, М. С. Краснитський, Є. В. Заржицький, С. А. Шулькевич ; власник Київський національний університет технологій та дизайну. – № u200804141 ; заявл. 02.04.2008 ; опублік. 26.08.2008, Бюл. № 16. – 4 c.
Abstract: Для визначення структури волокнистих продуктів застосовуються досить трудомісткі методи та способи. Для оперативного визначення структури волокнистих продуктів, розпрямленості та паралелізації волокон перспективним є застосування опосередкованого електрорезонансного способу.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17084
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Факультет індустрії моди
Department: Кафедра комп'ютерних наук та технологій
Кафедра технології та дизайну текстильних матеріалів
Appears in Collections:Винахідницька діяльність
Кафедра комп'ютерних наук та технологій (КНТ)
Кафедра технології та дизайну текстильних матеріалів (ТДТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf144,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.