Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17144
Title: Розробка стадії фільтрації сироватки як етап отримання депротеїнізованого гемодеривату крові телят
Other Titles: Development the stage of the serum filtration as a stage for obtaining deproteinized hemoderivative of calf blood
Authors: Попова, М. Е.
Салій, О. О.
Тарасенко, Г. В.
Keywords: плазма крові
низькомолекулярна фракція
мембрані фільтри
blood plasma
low molecular weight fraction
membrane filters
Issue Date: Nov-2020
Publisher: Національний фармацевтичний університет
Citation: Попова М. Е. Розробка стадії фільтрації сироватки як етап отримання депротеїнізованого гемодеривату крові телят / М. Е. Попова, О. О. Салій, Г. В. Тарасенко // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Харків, 26 листопада 2020 року. – Харків : Вид-во НФаУ, 2020. – С. 398-400.
Abstract: Плазма крові тварини – багатокомпонентний біологічний матеріал, що складається з сотень біохімічних сполук, деякі з яких ще повністю не досліджено. Метою наших досліджень було розробка та визначення критичних параметрів стадії фільтрації сироватки як одного з технологічних етапів отримання депротеінізованого гемодеривату крові телят. Доведено, що застосування мембранних фільтрів з нейлону на стадії передфільтрації є недоцільним. Мембрани з матеріалу PES забезпечують процес фільтрації сироватки крові КРС, обрані фільтри сумісні з досліджуваною сировиною. Встановлено, що використання фільтрувальних мембран у послідовності PES (0,45 мкм) та PES (0, 22 мкм) не лише гарантує відповідність необхідним показникам якості та стерильності, а й підвищує швидкість фільтрації та вихід сировини, що збільшує його економічну привабливість у промислових масштабах.
Animal blood plasma is a multicomponent biological material consisting of hundreds of biochemical compounds, some of which have not yet been fully studied. The aim of our research was to develop and determine the critical parameters of the stage of serum filtration as one of the technological stages of obtaining deproteinized hemoderivative of calf blood. It is proved that the use of nylon membrane filters at the stage of prefiltration is impractical. Membranes made of PES material provide the process of filtration of bovine serum, the selected filters are compatible with the test raw material. It is established that the use of filter membranes in the sequence of PES (0.45 μm) and PES (0, 22 μm) not only guarantees compliance with the required quality and sterility, but also increases filtration rate and yield of raw materials, which increases its economic attractiveness on an industrial scale.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17144
Faculty: Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Department: Кафедра промислової фармації
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра промислової фармації (ПФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези_Попова_398-400.pdf639,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.